top of page
Vista piscina y fachada.jpg

VEEL GESTELDE VRAGEN

HOEVEEL INKOMSTENBELASTING MOET IK BETALEN OVER MIJN VERHUUROPBRENGSTEN?

INKOMSTENBELASTING

Wanneer u overgaat tot het verhuren van uw woning in Spanje, dan moet u over de verhuur opbrengsten 19% inkomstenbelasting betalen. 

Stel dat u 600 euro per maand aan huurinkomsten hebt. U zou dan kunnen denken: dan moet ik 19% belasting betalen over 600 euro keer 12 maanden. Dat is niet correct, want er zijn gelukkig nog een aantal posten die u mag aftrekken. 

AFTREKPOSTEN

Het gaat hierbij om directe of indirecte kosten die de verhuur mogelijk maken. Hieronder de gangbare aftrekbare posten op een rijtje:

- Onroerendgoedbelasting, oftewel de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

- Hypotheekrente

- Huisvuilbelasting;

- De gemeenschappelijke kosten, de VME (costes de comunidad)

- De verzekering

- De commissie van het verhuurkantoor.

 

U kunt de kosten aftrekken op basis van evenredigheid van de tijd dat u de woning hebt verhuurd. 

Stel dat u de woning 6 maanden hebt verhuurd dan kunt u, met uitzondering van de commissie van het verhuurkantoor, de helft van de kosten in mindering brengen bij belastingaangifte. Als u de woning drie maanden hebt verhuurd, dan gaat het om een kwart enzovoort.

 

MOET IK IN NEDERLAND OF IN SPANJE BELASTING BETALEN?

Nederlanders die een vakantiewoning kopen in Spanje betalen in Spanje belastingen op het BEZIT van die woning en eventuele HUURINKOMSTEN die ze eruit halen. 

DUBBEL BELASTINGVERDRAG :

Dankzij het dubbelbelastingverdrag tussen Nederland en Spanje moet u als eigenaar van een Spaanse woning echter maar één keer belastingen betalen, namelijk in Spanje. In Nederland wordt u vrijgesteld.

Vergeet echter niet uw woning aan te geven bij de belastingen in Nederland, want ze telt mee voor uw totale vermogen.

 

 

 

WAAROM MOET U UW SPAANSE WONING TOCH AANGEVEN IN NEDERLAND?

 

Dit is omdat de Nederlandse belastingdienst rekening rekening houdt met ál uw inkomsten, dus ook die uit buitenlands vastgoed, om het belastingtarief te bepalen voor uw Nederlandse inkomsten.

We verduidelijken dit met een voorbeeld

Stel, u hebt een appartement aan de Costa del Sol, dit pand is goed voor een derde van uw vermogen. 

Als u op uw totale vermogen in Box 3, inclusief uw vakantiewoning in Spanje, een belasting van 6.000 euro moet betalen in Nederland, dan krijgt u een korting van een derde. Deze korting komt overeen met het aandeel van het Spaanse pand in uw vermogen. 

Resultaat: u krijgt een vermindering van 2.000 euro op uw Nederlandse belastingen (een derde van 6.000 euro) en betaalt dus 4.000 euro belastingen.

 

BOX 3 EN DE WAARDE VAN UW SPAANSE WONING :

Hoe bepaalt de Nederlandse belastingdienst de waarde van een Spaanse vakantiewoning?

Welke waarde moet u nu invullen in Box 3 voor uw woning in Spanje? 

 

Terwijl er voor een Nederlandse vakantiewoning rekening gehouden wordt met de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken), kijkt de belastingdienst voor een Spaanse vakantiewoning naar ‘de waarde van de woning in het economisch verkeer’. 

Die waarde staat gelijk aan de prijs die de woning zou kosten moest ze verkocht worden. De verkoopwaarde dus, en soms is dit een schatting. 

De waarde van uw vermogen moet vastgesteld worden op de peildatum. 

Als peildatum geldt 1 januari van het jaar van de aangifte.

 

 

HOEVEEL % BEDRAAGT DE VERMOGENSBELASTING IN ANDALUSIE?

U betaald geen vermogensbelasting in de regio Andalusië.

De nieuwe wetgeving schaft de vermogensbelasting in de autonome regio Andalusië af vanaf het fiscale jaar 2022. 

 

Belastingaangifte uitbestedenDenkt u er over om uw tweede woning te verhuren in Spanje en heeft u geen zin in deze fiscale rompslomp? Of wil u zeker weten dat de aangifte elk kwartaal goed gaat? Besteed de aangiftes dan uit, wij kunnen u daarbij uiteraard bij adviseren.

KAN IK EEN HYPTHEEKLENING KRIJGEN BIJ EEN SPAANSE BANK?

 

Ja dat is mogelijk, wij kunnen een simpele hypotheek-check laten verzorgen door onze samenwerkingspartner die u in dit hele traject in het nederlands begeleidt. U kunt vrijblijvend contact met ons hierover opnemen.

bottom of page